Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1: Wykonanie audytu energetycznego (26.02.2019)

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia NMP, ul. Tomaszowska 18 w Krasnobrodzie informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch audytów energetycznych dla budynku Kościoła Parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie oraz dla budynku Klasztoru, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” złożył następujący wykonawca: TGL sp. z o. o, Al. Spółdzielczości Pracy 105 w Lublinie.


Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Tomaszowska 18 w Krasnobrodzie, ogłasza konkurs na wykonanie dwóch audytów energetycznych dla budynku Kościoła parafialnego oraz dla budynku Klasztoru, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie”

Pobierz: Audyt – dokumentacja konkursowa

Ogłoszenie nr 2: Wykonanie ekspertyzy technicznej (12.04.2019)

Aktualizacja 26.04.2019
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Tomaszowska 18, 22-400 Krasnobród informuje, iż postępowanie na  wykonanie dwóch ekspertyz technicznych dla budynku  Kościoła Parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie oraz dla budynku Klasztoru, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaje unieważnione z powodu braku ważnych ofert do upływu terminu.


Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Tomaszowska 18, 22-400 Krasnobród, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch ekspertyz technicznych dla budynku  Kościoła Parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie oraz dla budynku Klasztoru, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pobierz: Ekspertyza techniczna – zapytanie ofertowe

Ogłoszenie nr 3: Wykonanie ekspertyzy technicznej (26.04.2019)

Aktualizacja 07.05.2019
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch ekspertyz technicznych dla budynku Kościoła Parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie oraz dla budynku Klasztoru, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” złożył następujący wykonawca: PROBATUS Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 46, 24-320 Poniatowa.


Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Tomaszowska 18, 22-400 Krasnobród, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch ekspertyz technicznych dla budynku  Kościoła Parafialnego pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie oraz dla budynku Klasztoru, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Podominikańskiego Zespołu klasztornego Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pobierz: Ekspertyza techniczna – zapytanie ofertowe