Komentarze

Teofylaktus 1554r.

Teofylaktus 1554r.

Komentarz egzegetyczny do tekstów mszalnych 1643r.

Komentarz egzegetyczny do tekstów mszalnych 1643r.

Komentarz liturgiczny 1594r.

Komentarz liturgiczny 1594r.

Komentarze do tekstów i modlitw liturgicznych 1570r.

Komentarze do tekstów i modlitw liturgicznych 1570r.